• Số 25A, ngõ 25 đường Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline:0368601899
Kính Bảo Vệ Mắt Khi Dùng Máy Tính Hàng Đầu Việt Nam

Mô Hình Transformer

Phe Autobot (Bots): Optimus Prime, Wheeljack, BumbleBee, Arcee, Bulkhead, Ratchet, Smokescreen, Ultra Magnus. Phe Decepticon (Cons): Megatron, Soundwave, Starscream, Breakdown, Knock Out, Airachnid, Dreadwing

HN: 0368601899
Hỗ trợ tư vấn
DMCA.com Protection Status